Image module

KLINIKA ORTOPEDYCZNA W OLSZTYNIE

Centrum Urazowo-Ortopedyczne ARTHMED został założony i rozpoczął swoja działalność 05 sierpnia 2005 r. W okresie od 01 stycznia 2005 do 04 sierpnia 2005 r. poradnia działała w ramach Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Krzysztof Gawenda, jednak z powodu coraz większej liczby pacjentów i konieczności zatrudnienia innych lekarzy zostało utworzone Centrum Urazowo-Ortopedyczne ARTHMED. Od roku 2008 mieści się przy ul. F. Barcza 48 lok. 8L w Olsztynie. Jest to nowocześnie urządzony i wyposażony oraz w pełni klimatyzowany lokal medyczny, z odpowiednio przystosowanymi i przestronnymi pomieszczeniami dla pacjentów, spełniający wszelkie wymogi Unii Europejskiej i sanitarno-epidemiologiczne.

Poznaj zespół

W skład ARTHMED Klinika Ortopedyczna wchodzą:

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Pracowania Rentgenodiagnostyki

Poradnia Leczenia Osteoporozy

Pracownia Densytometryczna

USG

Kompleksowo wykonuje się tu wszystkie świadczenia w ramach:

  • diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego

  • leczenia operacyjnego

  • leczenia pooperacyjnego

Od samego początku Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii posiada umowę podpisana z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, poszerzoną od 01 stycznia 2006 r. o Poradnie Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci.

Głównym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń medycznych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie traumatologii i ortopedii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, które realizuje trzech lekarzy posiadających specjalizacje II stopnia. Leczone są wszystkie schorzenia związane z narządem ruchu, a wiec wszelkiego typu urazy i ich następstwa (złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy powypadkowe), choroby układu mieśniowo-szkieletowego i tkanki łacznej, osteopatie i chondropatie (zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej, choroby kości, choroby chrząstki) choroby zwyrodnieniowe stawów i inne, artropatie wielostawowe, choroby stawów i grzbietu, choroby tkanek miękkich, profilaktyka i leczenie osteoporozy. U małych dzieci duży nacisk położony jest na leczenie, profilaktykę i diagnozowanie dysplazji stawów biodrowych oraz nabytych lub wrodzonych wad rozwojowych stawów, stawów skokowo-piszczelowych i kolanowych (koślawość i szpotawość kolan, koślawość stepu i plaskostopie) oraz skolioz – skrzywień bocznych kręgosłupa. Pod opieka Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii znajduje się ponad 8000 chorych ( rok 2010).