PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY Z PRACOWNIĄ DENSYTOMETRYCZNĄ

Pracownia densytometryczna wyposażona jest w najnowszej klasy amerykański densytometr rentgenowski – Prodigy Pro Full Size spełniający międzynarodowe kryteria i pozwalający w dokładny sposób ustalić stopień choroby i ryzyko złamań kości.
Jest to jedyny tej klasy densytometr w regionie. Aparat o bardzo niskiej dawce promieniowania jonizujacego (X) w stosunku do innych aparatów, a więc w pełni bezpiecznego dla osób badanych.
Przy badaniu dziecka może bezpiecznie przybywać jego rodzic!
Przy użyciu tego aparatu istnieje możliwość wykonywania pomiaru całościowego układu kostnego – opcja Total Body, opcja ortopedyczna – umożliwiająca ocenę jakościową i ilościową kośćca wokół implantowanych protez stawów kolanowych i biodrowych oraz opcja pediatryczna. Wyżej wymienione opcje są obecnie niedostępne w stosowanych aparatach w naszym regionie.
Badania densytometryczne wykonujemy między innymi dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie u dzieci od 5 roku życia oraz dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
Zapraszamy na badanie Total Body (badanie całego kośćca i badanie składu ciała) w Pracowni Densytometrycznej.

Image module

Zapraszamy na badanie Total Body (badanie całego kośćca i badanie składu ciała) w Pracowni Densytometrycznej.

Densytometria kostna (DEXA)

wykorzystując różnice gęstości poszczególnych tkanek do określania, w których częściach znajduje się tkanka tłuszczowa.
W badaniu Total Body ocenie poddana zostaje masa tkanki kostnej całego szkieletu poprzez wyznaczenie gęstości w g/cm². Następnie dzięki specjalnemu oprogramowaniu porównuje się wynik do wartości szczytowych dla danej płci lub kontrolnej grupy rówieśniczej. Możliwa jest również ocena mineralizacji tkanki kostnej w poszczególnych segmentach szkieletu.
Podczas badania densytometrycznego całego kośćca analizie poddany zostaje także skład ciała z wyznaczeniem masy tkanki tłuszczowej (Fat mass) oraz jej procentowego udziału względem masy ciała (% Fat), a także rozkładu percentylowego względem populacji referencyjnej. Możliwa jest również ocena masy tkanki mięśniowej (wyznaczenie Lean Body Mass).
Podczas tego badania skanowane jest całe ciało pacjenta. Uzyskuje się wynik gęstości całego kośca, ale przede wszystkim szczegółowe informacje dotyczące składu ciała.

Wynik badania zawiera:
1. Graficzną wizualizację rozkładu tłuszczu i mięśni w ciele (każda tkanka inny kolor)
2. Tabelaryczne zestawienie poszczególnych parametrów:

 • Masa mięśni w danej kończynie / regionie ciała
 • Masa tłuszczu w danej kończynie / regionie ciała
 • Całkowita masa kończyny / regionu ciała
 • Gęstość kości w danej kończynie / regionie ciała
 • Odniesienie wyniku badania do klasyfikacji WHO.

Wskazania do wykonania badania Total Body

 • Profilaktycznie przy ocenie ogólnego stanu zdrowia
 • Osoby będące na diecie odchudzającej
 • Pacjenci z zaburzeniami wchłaniania
 • W stanach nieprawidłowego odżywienia (otyłość, wyniszczenie, głodzenie)
 • W niektórych zaburzeniach hormonalnych przy towarzyszących zmianach w zakresie zawartości tkanki tłuszczowej
 • Sportowcy w celu kontroli składu ciała (przyrost tkanki mięśniowej, ubytek tkanki tłuszczowej)
 • Wszyscy dbający o dobrą kondycję fizyczną w celu sprawdzenia składu ciała (przyrost tkanki mięśniowej, ubytek tkanki tłuszczowej)

Konsultacje badań przeprowadza lek. Krzysztof Gawenda, który ukończył kurs i zdał egzamin uzyskując Międzynarodowy Amerykański Certyfikat z zakresu wykonywania i interpretacji badań densytometrycznych.

Leczenie osteoporozy

Istnieje jeden praktyczny cel leczenia osteoporozy. Jest nim zmniejszenie ryzyka złamań oraz zapobieganie kolejnym tego typu komplikacjom.

 • eliminacja bólów kostnych (zwyrodnienia, złamania)
 • leczenie ortopedyczne i /lub chirurgiczne
 • leczenie powikłań narządowych związanych z osteoporoza

Standardy postępowania w osteoporozie określają sytuacje, w których leczenie jest niezbędne a są to:

 • przebyte złamania po niewielkim urazie, zwłaszcza dotyczące kręgów, nadgarstka
 • osoby bez złamań, ale obciążone jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka z masa kostną oznaczoną metodą densytometrii, przekraczającą minus 2,5 T-score w odcinku lędźwiowym kręgosłupa lub w nasadzie bliższej kości udowej oraz nasady bliższej kości udowej
 • choroby ogólnoustrojowe przebiegające z nasilona osteoporoza

Rutynowym postępowaniem terapeutycznym jest stosowanie odpowiednich kombinacji leków, uzupełniających się pod względem działania, które obejmuje dwa zasadnicze mechanizmy:

 • hamowanie aktywności komórek odpowiedzialnych za niszczenie kości (osteoklastów)
 • pobudzanie aktywności komórek odbudowujących kość (osteoblastów)