KLINIKA ORTOPEDYCZNA
W OLSZTYNIE

Centrum Urazowo-Ortopedyczne ARTHMED został założony i rozpoczął swoja działalność 05 sierpnia 2005 r.


Rejestracja


Artroskopia


Kriolezja

ARTHMED

Od samego początku Poradnia Chirurgii Urazowej
i Ortopedii posiada umowę podpisaną z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

lek. Krzysztof Gawenda
Klinika ARTHMED

Głównym przedmiotem działalności jest

udzielanie świadczeń medycznych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie traumatologii i ortopedii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, które realizuje trzech lekarzy posiadających specjalizacje II stopnia. Leczone są wszystkie schorzenia związane z narządem ruchu, a wiec wszelkiego typu urazy i ich następstwa (złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy powypadkowe), choroby układu mieśniowo-szkieletowego i tkanki łacznej, osteopatie i chondropatie (zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej, choroby kości, choroby chrząstki) choroby zwyrodnieniowe stawów i inne, artropatie wielostawowe, choroby stawów i grzbietu, choroby tkanek miękkich, profilaktyka i leczenie osteoporozy. U małych dzieci duży nacisk położony jest na leczenie, profilaktykę i diagnozowanie dysplazji stawów biodrowych oraz nabytych lub wrodzonych wad rozwojowych stawów, stawów skokowo-piszczelowych i kolanowych (koślawość i szpotawość kolan, koślawość stepu i plaskostopie) oraz skolioz – skrzywień bocznych kręgosłupa. Pod opieka Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii znajduje się ponad 8000 chorych ( rok 2010).


Kontakt


ARTHMED

W skład ARTHMED

Klinika Ortopedyczna wchodzą:Oddział Chirurgii Urazowej i OrtopediiPracowania RentgenodiagnostykiPoradnia Leczenia OsteoporozyPoradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Kompleksowo wykonujemy
wszystkie świadczenia w ramach:

diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego

leczenia operacyjnego

leczenia pooperacyjnego

Scroll to Top