Dyrektor Kliniki Ortopedycznej Arthmed

lek. Krzysztof Gawenda

Klinika udziela świadczeń medycznych z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii narządu ruchu, na które składają się głównie:

 • International Society of Arthroscopy, Knee Surgerry and Orthopaedic Sports Medicine ( Osaka, Japonia)
 • Leczenie rekonstrukcyjne więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepów autodennych
 • Międzynarodowy Amerykański Certyfikat z zakresu wykonywania i interpretacji badan densytometrycznych
 • Międzynarodowy kurs artroskopii i endoprotezoplastyki kończyny górnej
 • Chirurgia artroskopowa barku
 • Artroskopiia stawu barkowego
 • Kurs artroskopii i rekonstrukcji stawów
 • Alloplastyka całkowita stawu kolanowego
 • Zastosowanie densytometrii w diagnostyce i leczeniu osteoporozy
 • Diagnostyka obrazowa oraz leczenie obrażeń i schorzeń przejściowego piersiowo-lędzwiowego odcinka kręgosłupa
 • Zespoły bólowe barku i uszkodzenia pierścienia rotatorów
 • Nowoczesne metody leczenia złamań końców stawowych kości
 • USG narządu ruchu – staw kolanowy
 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu
 • Kurs medycyny sportowej
 • Warsztaty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (Norwegia)
 • Międzynarodowy Kongres Chirurgii ręki
lek. Krzysztof Gawenda
Scroll to Top